Spoločne oslávme 200. výročie Prešovskej eparchie

Spoločne oslávme 200. výročie Prešovskej eparchie
12. októbra 2018 www.casopisslovo.sk

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné modlitby o požehnanie našej cirkvi do budúcnosti Pán Boh isto vypočuje a bude nám ďalej štedro žehnať.

 

V stredu 19. septembra arcibiskupský úrad organizuje tlačovú besedu k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie. Prostredníctvom dostupných slovenských médií chceme toto jubileum našej cirkvi dostatočne propagovať veriacimi na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Vo štvrtok a piatok 20. – 21. septembra sa v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity bude konať vedecká konferencia k jubilejnému roku, a zároveň sa uskutoční predstavenie vzácnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá si dala za cieľ zmapovať jej históriu. Vo štvrtok večer sa v kine Scala uskutoční zaujímavý gospelový koncert pre mladých so začiatkom o 18.00 hod.

 

Napokon v sobotu 22. septembra sa v bazilike minor v Ľutine stretneme na hlavnej slávnosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – archijerejskej svätej liturgii za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho a jeho tajomníka arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského nuncia na Slovensku Giacoma Guida Ottonella a mnohých domácich i zahraničných arcibiskupov a biskupov. Sú pozvaní aj predstavitelia z iných, nekatolíckych cirkví a ďalší vzácni hostia.

 

Budú to náročné, ale predovšetkým radostné dni, ktoré túžim prežiť spolu s vami, našimi veriacimi. Mnohými akciami, ktoré konáme celý rok, v každom mesiaci, ale najmä počas septembra sa chceme spolu s vami a v jednote s Presvätou Bohorodičkou tešiť a ďakovať nebeskému Otcovi za prijaté dary a milosti počas dvesto rokov. Srdečne vás pozývame na všetky zaujímavé podujatia, aby sme aj navonok, ale hlavne v srdci prežívali vďaku a radosť z Božích dobrodení.

 

V duchu jubilejného hesla Tvoje z tvojho tebe prinášame sa v závere slávnosti v bazilike zasvätíme Ježišovi Kristovi a jeho Presvätej Matke pred krásnobrodskou ikonou, aby sme potvrdili svoju túžbu žiť svoju vieru naplno a stále sa usilovali prežívať svoj život i jednotlivé jeho skutky v súlade s jeho najsvätejšou vôľou. Teším sa na vašu účasť a ďakujem za vaše modlitby.

Prejdite na zdroj