2018 (júl) – Podpora slušného podnikania spoločnosti PÁLENICA SPIŠSKÁ BELÁ

2018 (júl) – Podpora slušného podnikania spoločnosti PÁLENICA SPIŠSKÁ BELÁ
4. júla 2018 ondrej

Ďalšou spoločnosťou v meste, ktorá bola podporená bola pálenica, ktorá je pokračovateľkov tradície pálenictva v Spišskej Belej.

Základnou službou v našom liehovare na pestovateľské pálenie ovocia je destilácia Vašeho kvasu v objeme od 100l do 300l s možnosťou poskytnutia upravenej vody na riedenie destilátu a samotné riedenie. Pestovateľ si môže doniesť aj svoju vodu na riedenie alkoholu (napr. Lucka, Drobček). Ak máte menej kvasu (napr. 60 litrov), možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Pred spojením kvasov oba kvasy zmeriame, či majú rovnakú kvalitu. Spojenie kvasu však závisí výhradne len a len na Vás.

V našom meste má mať miesto história ako aj slušné podnikanie.